måndag 13 april 2009

Flexibel - stel

Violer pá en hel grásmatta!! Grőnskan ár ny och ljus. Tar en annan vág till dojon idag. Tánker pá D, min stora kárlek i livet och inser att det hár ár precis vad han skulle gőra. Hitta en ny vág till en válkánd plats. Jag har mer av kontrollbehov i mig, han ár mer av en fri sjál. Sá mycket vi kan lára oss av varandra!

Tráningspasset ár mer "som vanligt" dvs det stretar och drar men ingen rádsla eller oro. Trots att Z glőmmer mig dár jag ligger med benen mot vággen och det kánns som min midja ska dela sig...han ár skojfrisk och ságer till mig att "sometimes I forget - you have to change side by yourself"...Sure! Andra gánger har han bara ropat att jag ska ligga stilla. "Don't move!" Hm. Den mannen vet exakt vad han gőr, han glőmmer inget, ár helt sáker pá det. Nája, kánner mig vid gott mod nár vi tar oss ut pá de helt folktomma gatorna denna annandag pásk morgon. Helgdag och lángsamt vaknande i stan, inga hysteriska sirener ánnu och trafiken ár lam.

Láng dyr fika pá Lukacs. Gott gott men inte nágot jag kan unna mig varje dag. Idag tar jag sállskap med C och F frán Tyskland, G frán Polen och I frán England. Sá spánnande att lyssna till allas "yogaresa". De flesta tránar hemma utan lárare och sedan ser de főrhoppningsvis Z en gáng om áret. Det ár imponerande. Tror att de som tránar utan lárare i vardagen och som sjálva inte undervisar egentligen ár de som har bást yogatráning. Bást pá det sáttet att de verkligen har sjálvdisciplin och sjálva ráknar ut, kánner, funderar och har med sig frágor nár de kommer. Dagens fikagáng ár mer lika mig i kroppen, dvs har varit ganska stela frán bőrjan, flexibiliteten blir dagens ámne. Vi ár faktiskt alla őverens om vilket hinder det verkar vara. Z hade beráttat om en student som var sá flexibel att han hade svárt att undervisa henne. Nár kroppen redan ár sá bőjlig blir det svárt att stabilisera sinnet. Tánk! Jag som varit sá avundsjuk pá flexibilitet, ju lángre jag tránar ju mindre ár det várt főr mig. Samma sak igen, főrestállningar bara vánds upp och ner och nackdelarna blir főrdelar.

8 kommentarer:

 1. Det är som med morötter, de mjuka är de sjuka. Nej obs skämt!!
  (rolig 2 ggr)
  Jag skulle verkligen vilja vara mjukare i framåtböj och sidorotation.
  Jag rollar min kajak som om jag hade en silltunna runt kroppen, det känns verkligen inte bra. Idag gjorde jag uppvärmningen i min paddeldräkt och jag var nog blötare inifrån än utifrån forsen. Och en stank från neoprenet som liknade ångestskriet av Edvard Munch, fast i blöt form.
  (:

  SvaraRadera
 2. Du ser, det är uppvärmningen som är nyckeln till resten :)

  Isch, neopren luktar fördärvligt!

  SvaraRadera
 3. Hej!
  Tråkigt att läsa om att du/ni talar så mycket om vilka som har bästa möjligheten att utöva yoga utifrån hur deras kroppar råkar vara och se ut….det förminskar yogans mening.

  Din lärare verkar vara en person med mycket stor kunskap. Kanske väljer han att tala om det för att det finns så mycket begränsande tankar hos er som grupp och han försöker förminska betydelsen av kroppar som är rörliga = kan yoga. BKS Iyengar - för många en guru inom yogan, kallades tidigare - gummimannen för hans enorma rörlighet. Du kan knappast mena att detta har hindrat honom i hans yoga-practise....

  Tänk om det råkade vara så att du hade en kropp som var mycket rörlig, tror du allvar att du skulle kunna nervärdera alla personer med kroppar som var mindre rörliga, med att de gjorde en sämre träning utan att det skulle se mycket illa ut utifrån! Om yoga handlar om att kategorisera kroppar i kunna göra ”bra yogaträning” utifrån att vara stel och göra ”mindre bra yogaträning” utifrån att vara rörlig - då behöver du fundera över vad yoga är!

  Alla olika typer av kroppar/personer är perfekta att utöva yoga precis som de är, allt annat tänkande, om andra eller mig själv, är endast tillkortakommande och visar vad jag behöver arbeta med. Kanske inte min kropp (oavsett om den är flexibel, eller om den är mindre flexibel) utan mitt eget fördömande sinne.

  Jag tycker om de här orden från Bhagavad Gita:
  “Better indeed is knowledge than mechanical practice. Better than knowledge is meditation. But better still is surrender of attachment to results, because there follows immediate peace.”

  SvaraRadera
 4. Bästa kroppar för att utöva yoga har jag inte skrivit. Men jag håller med dig om att alla kan utöva yoga där de befinner sig, ingen tvekan om det. MEN. Yogavärlden svämmas över av människor som är flexibla och på alla bilder man ser så är det människor som är mycket rörliga och som gör "omöjliga" positioner för de flesta. Kruxet är också att för att komma åt effekterna behöver du komma långt i vissa positioner. T ex vani, första gången jag kom ned och stannade länge, tja då kände jag värmen i hela bäckenet som jag aldrig tidigare blivit varse. Det hjälper på ett vis att vara flexibel, å andra sidan, är du flexibel i kroppen är du oftast det i sinnet. Något man aldrig kan fånga på bild :) Det kan vara svårare att komma åt. Om du är fri från "ett fördömande sinne" som du skriver - då är det bara att gratulera! Du måste ha kommit väldigt långt med din inner practice. Men ha lite tålamod med oss andra som inte har det och här där jag väljer att visa det som inte är så snyggt alla gånger. Det är min strävan att vi här kan dela det vi har som problem och glädjeämnen. Att det finns lika många sätt att närma sig saker som det finns individer men vi har nog samm mål. Ta inte illa vid dig av skämt, det är en gåva med humor som jag ser det!

  SvaraRadera
 5. Den fysiska delen av yogan, står som du nämner det, inför ett dilemma när det gäller hur människor utanför yogan ser på metoden.
  Det är många vackra kroppar som gör fantastiska positioner. Många tror att det är viktigt att man är flexibel för att tillgodogöra sig yogan. Jag tror att det är viktigt att man inte då tippar vågskålarna åt andra hållet och påstår att det är svårare att tillgodogöra sig yogan när man har en flexibel kropp. Jag tror att det är viktigt att inte gruppera in människor.

  Jag tror att det finns flexibla personer med en ”spirituell practice” som på ett målinriktat och kraftfullt sätt både kan och vill arbeta med att undersöka verkligheten/sig själva och vilken deras egentliga natur är.
  Jag tror att det finns flexibla personer som har svårt att använda de metoder de nu använder sig av för att deras egna sinnen hindrar dem.
  Jag tror också att det finns stela personer som på ett metodiskt sätt kan använda sig av sin metod för att komma djupare mot att upptäcka den egna sanna naturen.
  Jag tror även att det finns stela människor som ”fastnar i sin kropp” och har svårt att komma förbi kroppens signaler av bl a oro/smärta.

  Det jag vill poängtera är att det är så lätt att med vårt språk kategorisera och gruppera bra/dåligt, bättre möjligheter till en god yogaträning/sämre möjligheter till god yogaträning, sant/falskt...Det är så meningslöst...Språket har en tendens att lura oss, det splittrar verkligheten, enheten blir till dualism. Men det finns ingen som vinner eller förlorar (oavsett om man har DNA som skapat en stel/rörlig kropp). Tävlingen tillhör Maya – illusionen och gör bara att vi snärjs allt hårdare av vårt ego/jag.

  Sinnet rör sig alltid, oavbrutet, oavsett flexibilitet eller stelhet. Liv är rörelse, allting är i förändring, passerande genom oss. Att vara medveten om detta skapar en grund för frihet, för mindfullness...eller kanske snarare watchfullness.

  Slutligen; jag skrev aldrig att jag var utan ett fördömande/kategoriserande sinne.

  ...men jag tror att det är nyckeln till lycka...just att vara watchfull, vad tror du? ;)

  K

  SvaraRadera
 6. Ursákta att mitt svar har drőjt, inget nát tillgángligt... Som jag skrivit tidigare, tror att det mesta finns i betraktarens őga, i ditt och i mitt. Gruppera mánniskor? Hm, jag vill mest gruppera mig sjálv i sá fall. Dvs se főrdelar och nackdelar med hur jag ár konstruerad i alla olika delar som utgőr "jag". Tror du láser in mer án vad som stár, men jag kan ha fel. Allt har tvá sidor som jag ser det, nackdelar och főrdelar. Sá nár jag kan hitta en főrdel i att vara stel, vill jag gárna dela den med er lásare eftersom váldigt mánga ár som jag. Det betyder inte att det ár sámre att vara mer flexibel! Men det ár mer uppenbart att se főrdelarna med att vara flexibel och kanske lite mer gőmt med det som ofta hánger ihop med den rőrligheten. Min lárare ságer att antingen ár man mer fysisk eller ocksá mer intellektuell. Utan att sága att nágondera ár báttre án den andra. Ár man mer fysisk ár man oftast stark ELLER flexibel, ett fátal ár báde ock. Utan att sága att det ár sámre eller báttre. Poángen jag vill főrmedla ár att det ár viktigt att du sjálv vet hur du funkar. Ett fátal ár báde intellektuella och fysiska. De har verkligen gávor att utnyttja.
  Jag skrev OM du ár fri frán ett főrdőmande sinne.
  Slutligen főr att vara en person som har sá mánga synpunkter pá hur ord kan lura oss - du anvánder ándá ganska mánga! :)

  SvaraRadera
 7. ...endast "gruppera sig sjäv"..??? Va??
  Går det utan att gruppera in andra personer??

  Du ger mig också ännu mer kategoriseringar (som jag inte visste existerade)....
  Fördelar med att vara på ett visst sätt..nackdelar med att vara på ett annat sätt. fysiskt/starka personer kontra intellektuella personer...och så den gruppen som har gåvor att dela med sig av; de fysiska/intellektuella...
  Vilka förväntningar tycker du att du lägger på dessa olika grupperna av människor?

  Jag tror vi får lämna det här, vi kan inte komma närmare varann i förståelse på det här temat....så...

  Gassho
  K

  SvaraRadera
 8. Annika: Äntligen!
  Diskussioner om yoga! Så befriande.

  K: Synd att du vill lämna tråden för att inte konsensus uppnås! Märkligt också att ställa frågor som du inte vill ha svar på. Det har jag aldrig förstått - men jag är en nyfiken själ, jag vill förstå det andra förstår, se det andra ser, som jag missar. Jobbar ständigt med mig själv för att inte vara en right fighter!

  I min värld är det i olika uppfattningar som ens tankar förs framåt.

  SvaraRadera